Allmänt, Arkitektur, Debatt, Delaktighet

Framtidens stad – inkluderande och sammanhängande

Vepa Vendig

Blev intervjuad av tidningen Fastighetsnytt i höstas (nummer 6, 2016) och artikeln ligger nu på nätet. Intervjun fokuserar på hur vi formar och organiserar framtidens stad med ett par historiska lärdomar vi inte ska göra om. Läs gärna och kommentera!

http://fastighetsnytt.se/2017/01/framtidens-stad-inkluderande-och-sammanhangande/

 

Allmänt

Får man önska en sak till ?

img_3332

Ett spännande initiativ från Sydsvenskan att fråga de kreativa näringarna om deras önskningar inför framtiden – en spännande bredd av idéer.

De kreativa näringarna är en stor del av Malmö/Skånes näringsliv, en möjlighet att samla dem i en regional nod vore ett bra sätt att synliggöradem.

Jag skrev om det i min utredning Gestaltad livsmiljö- den nya politiken för området, pekade ut Umeå, Göteborg och Malmö som lämpliga platser.

 

 

 

Får man önska sig en sak till ?

Då önskar jag att detta blir verklighet under nästa år, en central mötesplats för de Skånska kreativa näringarna i ett samarbete mellan staden, regionen, akademien och marknaden. Håller tummarna för det.

Så kan vi väl ta en kaffe och prata mer om alla förslagen !

Allmänt, Malmö

God jul och Gott nytt år!

Vilket år 2016 har varit. Malmö är en stad som växer, både i antalet människor och i antalet bostäder. Malmö växer med omkring 5 000 personer om året, vilket ungefär motsvarar ett behov av 2 500 nya bostäder årligen. Under 2016 har närmare 2800 bostäder börjat byggas, vilket är 400 fler än rekordåret 2015. Malmö stad har tillsammans med branschen lyckats skapa förutsättningar för många fler bostäder, skolor och arbetsplatser för en växande befolkning och ett intresse för att etablera sig i staden.

Den höga byggtakten kommer att fortsätta under 2017. Målet är att det ska byggas för alla; för barnfamiljer, pensionärer, studenter, unga vuxna med flera. Och att skapa trevliga, välkomnande och inkluderande mötesplatser och boendemiljöer i staden. Jag ser fram emot 2017 och vad det året kan göra för att utveckla Malmö till en ännu bättre stad att leva och verka i. 

Från oss alla på Stadsbyggnadskontoret till er alla i Malmö, en riktigt god jul!

julhalsning

 

 

 

 

Allmänt, Delaktighet, Malmö

Ökad delaktighet när vi bygger stad

Ny riktning för Malmös hållbara stadsplanering. Det var temat för den lunchföreläsning jag höll inför medarbetarna på stadsbyggnadskontoret för ett par veckor sedan. Efter en period med intensivt arbete, bland annat på grund av den starka inflyttningen till vår stad, behövde vi ta oss tiden att reflektera och fundera kring vad nästa steg är. Jag delade med mig några av de frågor som jag tror ligger framför oss.                        bild-lunchforelasning-5-okt

Medarbetarna på kontoret har gjort ett fantastiskt arbete. Många har haft mycket att göra. Jag vill tacka för det arbete som alla har bidragit med. Det är så mycket bra vi gör tillsammans.

Vi står inför stora globala samhällsutmaningar som starkt påverkar vår verksamhet lokalt.

  • Krig som sätter många människor på flykt.
  • Digitaliseringen som skapar nya jobb inom den kreativa sektorn medan den traditionella industrin förändras.
  • Klimathotet som vi alla har blivit påminda om den senaste tiden med de varmaste månaderna någonsin i juli och augusti.

Lokalt har vi den starka inflyttningen att hantera. Samtidigt som vi växer med nya invånare så har vi en bostadsbrist. Trots att vi bygger massor så finns det inte bostäder till dem som har en svag betalningsförmåga. Vi har delar i vår stad där människor känner sig utanför, att de inte är delaktiga. Arbetslösheten är fortsatt hög trots att det varje dag startas 8 nya företag i Malmö.

Men det finns stora möjligheter i Malmö. Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö konstaterade att det finns något som håller oss ihop, en Malmöanda. Vi har goda förutsättningar. Vi är en sammanhållen stad där våra stadsdelar är geografiskt integrerade med varandra. Vår unga befolkning och den mångfald som finns är en styrka. Multinationella företag väljer att lägga sina kontor i Malmö tack vare den mångfald som finns.

I vårt arbete ska vi sätta människorna främst. Deras delaktighet och möjlighet att vara med och skapa är viktigt. Det är deras, och vår, livsmiljö det handlar om. Det finns en utmaning nu när stadsdelsförvaltningarna försvinner att inte människorna i områdena får en plats där deras röst kan bli hörda. Där måste vi fundera på hur vi kan göra malmöborna mer delaktiga. Det handlar om demokrati. Vi måste ta tillvara på medborgarnas gemensamma kunskap. Vi sitter inte ensamma på lösningen. Stadsbyggandet ska vara en stödprocess för att stärka malmöbornas förmåga. Det är när vi kraftsamlar som vi har kapacitet.

Det är dags för en ny berättelse för Malmö. Vi måste ta en ny riktning. Arbetet med att skapa en ny berättelse för Malmö har påbörjats. Den ska utgå från stadens vision och de mål som kommunfullmäktige har satt upp. Det ska bli en berättelse som vi gemensamt tar ansvar för och förmedlar vidare. Som blir ledande i allt vi gör.

 

Etiketter , , |
Allmänt, Internationellt, Resor

Hur kan staden bli en katalysator och arena för framtidens näringsliv?

I mitten av september begav sig Nordic City Network  på studieresa till London  för att utforska vad vi kallar för ”urbana verksamheter” och försöka få span hur framtidens näringsliv kommer att se ut.

Nordic City Network har under det senaste året arbetat med begreppet ”urbana gemenskaper”. Begreppet som vi myntat själva syftar på en grupp medborgare som gått samman för att skapa eller förändra något utifrån ett gemensamt intresse. Det kan vara föreningar, upprop, initiativ eller andra grupperingar – den gemensamma nämnaren är att dessa grupper aktivt påverkar stadens utveckling. En kartläggning av urbana gemenskaper i Nordic City Networks medlemsstäder hittar ni i Urbana gemenskaper och politiska ledarskap och en utveckling av begreppet i Urban Communities Chaning Nordic Cities.

Den här hösten kommer vi i Nordic City Network utforska en ny aspekt av temat ”urbana gemenskaper” genom att titta på det framtida näringslivets organisering och krav på den fysiska miljön. Samma utveckling som vi ser bland medborgarna – att människor går samman och delar erfarenheter och kunskap för att påverka stadens utveckling – ser vi bland företagen. Allt fler väljer samarbete framför konkurrens och organiserar sig i hubbar, nätverk och kollektiv. Detta är en spännande utveckling som med största sannolikhet kommer ställa nya krav på stadens utformning. Hur kommer framtidens arbete att organiseras och vad ställer det för krav på stadens rum och kvaliteter?

Vi kickstartade det nya temat med tre intensiva dagar i London där vi bl.a. besökte King’s Cross, Hackney Wick och Clerkenwell. London har helt andra förutsättningar att styra planeringen av staden (något jag reflekterade över i mitt förra inlägg) och området runt King’s Cross har utvecklats i samarbete mellan privata aktörer. Området som tidigare var nedgånget och präglades av ljusskygga verksamheter har sedan mitten av 1990-talet omvandlats och inhyser idag bl.a. Google’s huvudkontor, London National Library och designskolan Central Saint Martins. Resultatet av omvandlingen är i många delar gott vilket väckte frågan: hur kan planering stötta utvecklingen av ett sådant område?

img_1215

Bild: platsen framför Central Saint Martins. Här hittar ni fler bilder från resan.

Kat Hanna, Research Manager på Centre for London gav oss en introduktion till Londons förändrade ekonomi och dess påverkan på den byggda miljön med en växande kunskapsindustri och nya innovationsdistrikt. Under senaste 20 åren har Londons ekonomi skiftat från tillverkningsekonomi till att nu fokuseras runt forskning, media, teknik och kreativa industrier. Enligt Hanna är gemensamma ytor som är tillgängliga för alla en avgörande faktor för att innovationsdistrikt ska uppstå och nå framgång. Här lyfts frågan om det offentliga rummets betydelse för utbyte av erfarenheter och kunskap och i förlängningen möjlighet att generera nya idéer.  Läs mer om Hannas forskning om innovationsdistrikt här.

Andy Pratt, professor of Cultural Economy/ Director of the Centre for Culture and the Creative Industries at Department of Sociology gav ytterligare ett perspektiv på Londons innovationsdistrikt. Som intressanta reflektioner oftast gör väckte Pratts presentation fler frågor än den gav svar. Vilka behov har kreativa industrier och går det att planera för innovation? Pratt lyfte upp utrymme, samlokalisering och hyresgäster med kompletterande kompetenser som några viktiga ingredienser för att understödja innovation.

Pratt gav också nya perspektiv på förmiddagens besök på King’s Cross. Allt är inte alltid som det ser ut att vara. Den öppna ytan utanför Central Saint Martin som vi imponerats av tidigare under dagen visade sig vara privat ägd och det reglerades vem som fick röra sig där. En utveckling som känns både främmande och skrämmande ur ett nordiskt perspektiv.

Slutsasen blev att vi planerare behövs! I Norden har vi bättre förutsättningar än i Storbritannien att skapa offentliga rum där vi kan mötas över gränser och som kan utveckla staden till arena och katalysator för näringslivsutveckling, innovation och lärande. De verktygen ska vi värna.

Under London-besöket passade vi även på att träffa Academy of Urbanism och dra upp linjerna för en gemensam konferens på tema medborgardriven stadsutveckling och ”The Culture of Urbanism” i Aarhus september 2017 då Aarhus även firar det europeiska kulturhuvudstadåret.

Och innan vi kastade oss på planet hem hann vi även med ett möte med tidskriften Monocle som har visat intresse för att göra ett specialnummer i samarbete med Nordic City Network på tema ”How to build a city”. Nordic City Network planerar att ställa ut våra medlemstäder i en ”världsutställning” 2020 och under 2017-2020 kommer städerna arbeta med att ta fram guider till sig själva. Guiderna ska fokusera på att presentera staden ifrån olika perspektiv; vad är det egentligen som gör Malmö till Malmö? Monocle är nyfikna på processen och vi hoppas hitta ett samarbete.

Det var inspirerande dagar i London och det ska bli spännande att under hösten dyka djupare ner i temat om framtidens näringsliv och hur det påverkar stadens utformning. Hur kan vi med hjälp av stadsutveckling skapa plattformar och grogrund för exempelvis de kreativa näringarna? Vi återkommer!