Månadsarkiv: mars 2012

Allmänt

En ny berättelse

I arbetet med den nya översiktsplanen pågår många spännande övningar och de handlar om stadens framtid. Malmös förflyttning har så här långt varit tydlig i stadsutveckling och miljöfrågor. Hållbarhet har varit vårt mantra och där har vi lyckats, dock inte … Läs mer