Månadsarkiv: februari 2011

Malmö

Dags för nästa kliv?

Några reflexioner kring artikel av Dan Hallemar i SDS igår. Jag gör kanske min egen tolkning av vad Dan skriver men tänker såhär. Hur viktigt är det inte med drivkrafter? Hur förhindrar vi att planeringen blir slentrianmässig och hur säkerställer … Läs mer

Debatt

Panelsamtal på Arkitekturmuseet.

Just nu på väg hem efter ett panelsamtal om staden, ordnat av Arkitekturmuseet. I panel med  Anna Rygård från tankesmedjan Global Utmaning, Susanne Lindh stadsbyggnadsdir i Stockholm, Tina Saaby stadsarkitekt i Köpenhamn. Allt lett med fast hand av Göran Cars … Läs mer

Allmänt

Ungas boendesituation.

Vi har fått i uppdrag av KommunStyrelsen att utveckla  ideer om en bostadsmässa för unga. Tanken är att den skall äga rum i Malmö 2012, att den skall engagera hela staden. Genom att fundera på hur man kan o vill … Läs mer

Allmänt

Intresset för staden är stort.

Som vi vet så bor många i staden, styvt 50% av jordens befolkning, Eftersom städerna släpper ut 75% av alla växthusgaser, så är det bl a stadens struktur och hållbarhet som behöver diskuteras om vi skall nå våra hållbarhetsmål. Detta … Läs mer