Allmänt

Senaste från Instagram

Följ mig på Instagram

Allmänt

NY POLITIK FÖR GESTALTAD LIVSMILJÖ:

Under biennalens första dag tog Sveriges riksdag den nya politiken för arkitektur form o design, Gestaltad livsmiljö. Att få en politik tagen av riksdagen är ganska unikt och väldigt starkt.

Jag lyssnade på debatten i kammaren och glädjande så är det en generellt positiv ton i diskussionen. Man lyfte även behovet av en politik för den gestaltade livsmiljön kopplat till det stora behovet av att bygga bostäder. Jag var lite orolig för att någon skulle se en motsättning mellan de två målen. Tvärtom så diskuterades möjligheten i kombinationen.

Sveriges arkitekters kommentar att det nu finns en infrastruktur för arkitektur/gestaltad livsmiljö tycker jag är en bra ingång.

Nu skall politiken konkretiseras och instruktioner skall skrivas, riksarkitekten tillsättas och det offentliga bli en förebild. Om man vill och det vill man, så kan det läsas in i förebildligheten att även en utveckling av upphandlingsfrågorna tar vid som en del i det arbetet. Det behövs verkligen.

Som sagt en stor dag för oss svenska arkitekter och nu är det upp till oss att ta denna möjligheten som politiken ger. Det blir helt avgörande för oss att ganska omgående använda den nya ”infrastrukturen”, sätta en praxis relaterat till den och fylla ev kompetensluckor. Då kan perspektivet Gestaltad livsmiljöoch arkitekterna ta större plats.

 

Länk till diskussionen i kammaren. http://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/politik-for-gestaltad-livsmiljo_H501CKrU1

Arkitektur, Debatt, Internationellt

Regional nod för gestaltad livsmiljö på Arkitekturbiennalen i Venedig

Svenska arkitekter har en lång tradition av att skapa goda livsmiljöer. Redan under funktionalismen och Stockholmsutställningen visades ett brett förhållningssätt där de dåvarande sociala frågorna fick stort utrymme. Inte minst hade bostadsfrågan och barnens perspektiv viktiga roller. Inom planeringen var detta en stark rörelse genom 50- och 60-tal, men under 70-talet tog produktionsfrågorna överhanden och arkitektens kompetens kom i skymundan.

Genom ny nationell politik för gestaltad livsmiljö vill Sverige återigen bli en ledande nation inom fältet och återta den bredare bilden. Vad som tillkommer idag är även en mer utvecklad syn på delaktighet, tillit och demokrati.

I detta perspektivet vill vi i Malmö och Skåne framhäva vår roll, kompetens och näringsliv inom området. Genom regeringens satsning på en regional nod för gestaltad livsmiljö på Form/Design Center i Malmö antar vi gemensamt utmaningen och lyfter på Arkitekturbiennalen vad en väl gestaltad livsmiljö kan betyda genom en seminarieserie och utställningen ”Desire”.

Bild växthus

Seminarierna och utställningen ger perspektiv på vad arkitekter kan och nödvändigheten av att sätta arkitekters kunskap i centrum för den bredare synen och de holistiska processer som måste ta vid, om vi skall lösa en väl gestaltad livsmiljö för våra barn och efterkommande.

Läs gemensamt pressmeddelande

Läs om utställningen Desire

Etiketter , , , , |
Arkitektur, Debatt, Delaktighet, Internationellt, Malmö

Opportunity Space Festival – partnerskap för ett inkluderande Malmö

Just nu pågår Opportunity Space Festival; två veckor med 69 programaktiviteter inom jobbmatchning, kulturutbyte och den inkluderande staden i parken Enskifteshagen i Malmö.

När vi fick frågan från Van Alen Institute och White för cirka 1,5 år sedan om vi ville arrangera en internationell tävling med syfte att visa hur en design och arkitektur kan skapa social och ekonomisk integration för nya och befintliga Malmöbor så var svaret självklart ”ja”.

Idén var att skapa en öppen mötesplats i stadens offentliga rum. För mig var detta självklart ett intressant förslag. Jag är övertygad om arkitekturens kraft och i det här fallet betydelsen av hur det offentliga rummet skapar förutsättningar för integration. I stadens planeringsfilosofi och i samarbetet Nordic City Network säger vi att det offentliga rummet ytterst är demokratins rum och tillhör alla stadens invånare.

Designtävlingen gav cirka 80 förslag från olika delar av världen och ett svensk-amerikanskt team vann med ett förslag som vi inte kunnat förvänta oss – ”Folkets house” – baserat på den gamla tanken med att människor kan träffas i en gemensam lokal.

Vi frågade näringslivet och civila samhället om de ville bilda ett partnerskap med oss för att genomföra projektet och som vanligt svarade de ”ja”. Detta är Malmö; vi ser en fråga, vi bildar ett partnerskap och vi gör skillnad tillsammans.  Inledningsvis samlade vi 10 huvudpartners som gick in med tid och pengar, och nu i genomförandet är vi över 30 programpartners som genomför Opportunity Space Festival.

Det som gjort störst intryck på mig mest är nog kraften i förberedelsearbetet och samarbetet mellan staden, näringslivet och civilsamhället. Jag är imponerad av det engagemang och samlade kunskapen som finns. Vi pratar ofta om den kunskap som finns på plats och detta demonstrerar väl hur starkt det kan vara. Tillsammans kan vi skapa nya möjligheter och möten för människor i staden.

Läs mer om festivalen här

På Facebook och Instagram: #OSFmalmo

_DSC5492_DSC5484Folkets House aerial_unfinished

Etiketter , , , |
Allmänt

Debattartikel om nya städer på Svenska Dagbladets web

För att lösa bostadsfrågan har det under en tid diskuterats att bygga nya städer. För mig är det klart lämpligare att utveckla de städer vi redan har. Platser där man under  lång tid investerat i system för samhällsservice och infrastruktur. Det är också lämpligare att utveckla den regionala dynamiken runt städerna genom att förbättra kommunikationer och tillgängliggöra hela bostadsbeståndet i en region. Dessa har ofta både bra bostadskvaliteter och rimlig hyra.

Om vi dessutom ser staden som en konstruktion för att hysa kultur och sociala relationer, vilket tar lång tid att bygga upp, är det mycket tveksamt att tro att detta går att återskapa inom rimlig tid.

Läs mer i den debattartikel Alexander Ståhle och jag skrivit:

https://www.svd.se/bygg-inte-nya-stader–bygg-bort-segregationen

Allmänt, Arkitektur, Debatt, Delaktighet

Almedalen 2017

Almedalsveckan närmar sig och i år är det en fullspäckad vecka som vanligt. Ska bli kul och lärorikt.  Jag vill gärna göra lite extra reklam för de seminarium och paneldebatter som kontoret har varit med och riggat i år. Hoppas du kommer förbi och insuper senaste nytt.

Varför en regional nod för gestaltad livsmiljö?

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48680

Hur kan samhällsutmaningar överbryggas med kreativa mötesplatser?

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/49150

Åtkomliga bostäder för alla – hur kan nya ekonomiska modeller vara en lösning?

http://oresundshuset.nu/atkomliga-bostader-for-alla-hur-kan-nya-ekonomiska-modeller-vara-en-losning/

Härifrån till hållbarheten – Malmö som testbädd för nya urbana system

http://oresundshuset.nu/harifran-till-hallbarheten-malmo-som-testbadd-for-nya-urbana-system/

IMG_0234

Almedalen2016Opportunity Space Festival_pavilion concept

Etiketter , , , , |