Allmänt

Senaste från Instagram

Följ mig på Instagram

Delaktighet, Internationellt

”If mayors ruled the world”

För några veckor sedan möttes 20 politiska ledare från 14 av Nordic City Networks medlemsstäder i Köpenhamn. Vi diskuterade en gemensam vision för de nordiska städerna, en vision som skall omsättas i projektet Nordic City Lab.

Diskussionen handlade i huvudsak om tre frågor. Den stora frågan var hur ett politiskt ledarskap i vardagen kan lägga grunden för större tillit i våra stadsutvecklingsprocesser. Vi pratade om ett ”politiskt fotarbete”, om att skapa gemensamma målbilder och att lyssna på medborgarna, både som individer och grupper. Det behövs också en tydlighet i vad politiken vill och vad som kan påverkas.

Den stora utmaningen, både urbant och socialt, hänger till stor del samman med grundläggande frågor som tex att alla kan få ett jobb och därmed kan känna tilltro till framtiden. Då kan man också efterfråga en bostad. Vi pratade om kompetensmatchning och här lyftes även det regionala sammanhanget: dynamiken mellan stad och land, staden som motor och omgivande orter med ofta välutbildade invånare. Här tycker jag det är viktigt att se det ömsesidiga beroendet och inte polarisera diskussionen som till exempel skedde i debatten om det svenska utjämningsbidraget nyligen.

Livsmiljöfrågan i städerna var den tredje stora frågan. Man talar ofta om hållbara, smarta och resilienta städer och har då ofta klimat och tekniska lösningar i tankarna. Mer viktigt, anser jag, är att vi har städer med socialt resilienta system, städer som anpassar sig till situationer som bara måste klaras av. Boende och migration är två frågor som pressar de större städerna och här blir en nyanserad bild viktig och där även städernas omgivning deltar i lösningarna.

De politiska ledarna kommer att mötas igen under Nordic City Networks möte i kulturhuvudstaden Aarhus 16-18 september. Då är förhoppningen att det politiska forumet kan presentera en gemensam vision för de nordiska städernas utveckling med några av våra nordiska ministrar på plats. Den danska kulturministern har redan tackat ja.

Tiden gick fort o mycket återstår.

Här är ett par artiklar från några av de deltagande politikerna:

Märta Stenevi, ordförande Nordic City Networks politiska forum i pressmeddelande från Malmö stad:
– En föränderlig värld kräver nya arbetssätt och en ny syn på staden och dess funktioner. Samskapandet med medborgarna blir allt viktigare för att bygga den goda staden. Den 7 februari samlar vi politisk spetskompetens inom stadsutveckling för att diskutera vad vi kan göra tillsammans och vad vi behöver från våra regeringar för att fortsätta utveckla en god stadsmiljö i Norden. Vår ambition är att inleda arbetet med en gemensam vision för den nordiska staden.

Christian Widlund, vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden Norrköping i pressmeddelande från Norrköpings kommun:
– Det är viktigt att Norrköpings kommun är med och deltar och utbyter erfarenheter i frågor rörande stadsutveckling.

Och i artikel i Folkbladet, Norrköping:
–  Det handlar om hur vi ska skapa hållbara städer i framtiden.

Sarita Hotti, ordförande i stadsbyggnadsnämnden i pressmeddelande från Eskilstuna kommun:
- För oss i Eskilstuna är forumet viktigt för dialog, erfarenhetsutbyte och idéutveckling. Genom samverkan med andra nordiska städer får vi inspiration i vårt arbete. Det är ett viktigt samarbete både på politisk och på tjänstemannanivå.

PS.
Sitter just på Charles de Gaulle-flygplatsen på väg hem från styrelsemöte i INTA, även i detta sammanhang lyftes frågan om en politisk panel. Som borgmästare är man ofta ensam och kan behöva ett nätverk att samtala med. Vi pratade intensivt om de ”unavoidable challanges” som bara måste klaras av, till exempel boende och migration. Eftersom INTA är en global organisation så betyder utmaningar olika beroende på var du är i världen men ett stort mått av generalitet i frågorna finns helt säkert. Även här blir det en fortsättning. Nästa styrelsemöte blir i Malmö.

Allmänt, Arkitektur, Debatt, Delaktighet

Framtidens stad – inkluderande och sammanhängande

Vepa Vendig

Blev intervjuad av tidningen Fastighetsnytt i höstas (nummer 6, 2016) och artikeln ligger nu på nätet. Intervjun fokuserar på hur vi formar och organiserar framtidens stad med ett par historiska lärdomar vi inte ska göra om. Läs gärna och kommentera!

http://fastighetsnytt.se/2017/01/framtidens-stad-inkluderande-och-sammanhangande/

 

Allmänt

Får man önska en sak till ?

img_3332

Ett spännande initiativ från Sydsvenskan att fråga de kreativa näringarna om deras önskningar inför framtiden – en spännande bredd av idéer.

De kreativa näringarna är en stor del av Malmö/Skånes näringsliv, en möjlighet att samla dem i en regional nod vore ett bra sätt att synliggöradem.

Jag skrev om det i min utredning Gestaltad livsmiljö- den nya politiken för området, pekade ut Umeå, Göteborg och Malmö som lämpliga platser.

 

 

 

Får man önska sig en sak till ?

Då önskar jag att detta blir verklighet under nästa år, en central mötesplats för de Skånska kreativa näringarna i ett samarbete mellan staden, regionen, akademien och marknaden. Håller tummarna för det.

Så kan vi väl ta en kaffe och prata mer om alla förslagen !

Allmänt, Malmö

God jul och Gott nytt år!

Vilket år 2016 har varit. Malmö är en stad som växer, både i antalet människor och i antalet bostäder. Malmö växer med omkring 5 000 personer om året, vilket ungefär motsvarar ett behov av 2 500 nya bostäder årligen. Under 2016 har närmare 2800 bostäder börjat byggas, vilket är 400 fler än rekordåret 2015. Malmö stad har tillsammans med branschen lyckats skapa förutsättningar för många fler bostäder, skolor och arbetsplatser för en växande befolkning och ett intresse för att etablera sig i staden.

Den höga byggtakten kommer att fortsätta under 2017. Målet är att det ska byggas för alla; för barnfamiljer, pensionärer, studenter, unga vuxna med flera. Och att skapa trevliga, välkomnande och inkluderande mötesplatser och boendemiljöer i staden. Jag ser fram emot 2017 och vad det året kan göra för att utveckla Malmö till en ännu bättre stad att leva och verka i. 

Från oss alla på Stadsbyggnadskontoret till er alla i Malmö, en riktigt god jul!

julhalsning

 

 

 

 

Allmänt, Delaktighet, Malmö

Ökad delaktighet när vi bygger stad

Ny riktning för Malmös hållbara stadsplanering. Det var temat för den lunchföreläsning jag höll inför medarbetarna på stadsbyggnadskontoret för ett par veckor sedan. Efter en period med intensivt arbete, bland annat på grund av den starka inflyttningen till vår stad, behövde vi ta oss tiden att reflektera och fundera kring vad nästa steg är. Jag delade med mig några av de frågor som jag tror ligger framför oss.                        bild-lunchforelasning-5-okt

Medarbetarna på kontoret har gjort ett fantastiskt arbete. Många har haft mycket att göra. Jag vill tacka för det arbete som alla har bidragit med. Det är så mycket bra vi gör tillsammans.

Vi står inför stora globala samhällsutmaningar som starkt påverkar vår verksamhet lokalt.

  • Krig som sätter många människor på flykt.
  • Digitaliseringen som skapar nya jobb inom den kreativa sektorn medan den traditionella industrin förändras.
  • Klimathotet som vi alla har blivit påminda om den senaste tiden med de varmaste månaderna någonsin i juli och augusti.

Lokalt har vi den starka inflyttningen att hantera. Samtidigt som vi växer med nya invånare så har vi en bostadsbrist. Trots att vi bygger massor så finns det inte bostäder till dem som har en svag betalningsförmåga. Vi har delar i vår stad där människor känner sig utanför, att de inte är delaktiga. Arbetslösheten är fortsatt hög trots att det varje dag startas 8 nya företag i Malmö.

Men det finns stora möjligheter i Malmö. Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö konstaterade att det finns något som håller oss ihop, en Malmöanda. Vi har goda förutsättningar. Vi är en sammanhållen stad där våra stadsdelar är geografiskt integrerade med varandra. Vår unga befolkning och den mångfald som finns är en styrka. Multinationella företag väljer att lägga sina kontor i Malmö tack vare den mångfald som finns.

I vårt arbete ska vi sätta människorna främst. Deras delaktighet och möjlighet att vara med och skapa är viktigt. Det är deras, och vår, livsmiljö det handlar om. Det finns en utmaning nu när stadsdelsförvaltningarna försvinner att inte människorna i områdena får en plats där deras röst kan bli hörda. Där måste vi fundera på hur vi kan göra malmöborna mer delaktiga. Det handlar om demokrati. Vi måste ta tillvara på medborgarnas gemensamma kunskap. Vi sitter inte ensamma på lösningen. Stadsbyggandet ska vara en stödprocess för att stärka malmöbornas förmåga. Det är när vi kraftsamlar som vi har kapacitet.

Det är dags för en ny berättelse för Malmö. Vi måste ta en ny riktning. Arbetet med att skapa en ny berättelse för Malmö har påbörjats. Den ska utgå från stadens vision och de mål som kommunfullmäktige har satt upp. Det ska bli en berättelse som vi gemensamt tar ansvar för och förmedlar vidare. Som blir ledande i allt vi gör.

 

Etiketter , , |